Ro  |  En
Noutati
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
www.warwicklegal.com
Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > SC FLAMINGO COMPUTERS SA
Licitatii Rovigo
ROVIGO anunta vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a imobilului teren in suprafata de 9.983,44 mp, situat in extravilanul satului Balta Neagra, comuna Nuci, judet Ilfov
ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR II - 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. FLAMINGO COMPUTERS S.A. - în faliment, in bankruptcy, en faillite desemnat prin Sentinta Comerciala nr. 5838/27.09.2010, pronunţată de Tribunalul Bucuresti secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 48890/3/2009, avand sediul în Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 44C, et. 1, Complex Domus Mex Baneasa, sector 1 numărul de ordine in Registrul Comerţului J40/24818/1994 şi Codul Unic de Înregistrare 6597960, Prin prezenta publicatie de vanzare, avand in vedere hotararea adunarii creditorilor din 13.11.2018, se aduce la cunostinta generala ca la data de 05.12.2018, orele 12,00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a imobilului teren in suprafata de 9.983,44 mp, situat in extravilanul satului Balta Neagra, comuna Nuci, judetul Ilfov, aflat în proprietatea debitoarei. Caracteristici proprietate: Terenul este situat in sat Balta Neagra, comuna Nuci, tarla 28, parcela 199, numar cadastral 415, avand urmatoarele vecinatati: la nord – Iordache Nicolae, la est – mostenitorii lui Ionita Constantin, la sud – De 333/1, la vest – Nenu Dumitru. Vanzarea la licitatie publica va incepe de la preţul stabilit la suma de 3.375 EURO, exclusiv TVA. In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini. Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea. Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si, cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen sunt obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., in cuantum de 25% din valoarea imobilului, in contul nr. RO22BRDE410SV91267644100 deschis la BRD - Agentia Piata Romana pentru S.C. FLAMINGO COMPUTERS S.A. - in faliment, anexand dovada platii la oferta de cumparare pe care trebuie sa o prezinte lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de licitatie. De asemenea, pana la data tinerii licitatiei, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini al imobilului, care se afla la sediul lichidatorului judiciar contra sumei de 1.500 lei. Cei care doresc sa participe la licitatie in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice sunt obligati sa prezinte: copie dupa OP prin care sa se ateste depunerea cautiunii; dovada cumpararii caietului de sarcini; cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor, termenilor si clauzelor Caietului de Sarcini intocmit pentru vanzarea bunurilor aflate in patrimoniul FLAMINGO COMPUTERS S.A. (in faliment, in bankruptcy, en faillite). In caz de neadjudecare, licitatiile se vor organiza inca 7 licitatii la 14 zile dar nu mai mult de 2/luna, in datele de 19.12.2018, 04.01.2019, 18.01.2019, 01.02.2019, 18.02.2019, 04.03.2019, 18.03.2019, in aceleasi conditii. Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67. Persoana de contact: Cristian Stangaciu.
SC FLAMINGO COMPUTERS SA
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor SC FLAMINGO COMPUTERS SA
CUI 6597960
RC J40/2481/81994
Localitate Bucuresti
Adresa Sat Balta Neagra, Comuna Nuci, Judet Ilfov
Data licitatie 5 decembrie 2018
Persoana contact Cristian Stangaciu
Telefon 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol EuropeWarwick Legal Network   AVASANAF   Deleanu