Ro  |  En
Noutati
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
www.warwicklegal.com
Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA
Licitatii Rovigo
ROVIGO anunta vanzarea in bloc prin licitatie publica deschisa cu strigare de tip competitiv a bunurilor proprietatea Edy International Spedition SA , astfel cum acestea sunt descrise in raportul de evaluare intocmit de K.P.M.G. ADVISORY S.R.L.
La data de 30.09.2015, orele 12,00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea in bloc ca un ansamblu in stare de functionare prin licitatie publica deschisa cu strigare de tip competitiv a bunurilor proprietatea  Edy International Spedition SA , astfel cum acestea sunt descrise in raportul de evaluare intocmit de K.P.M.G. ADVISORY S.R.L. si aprobat de adunarea creditorilor din data de 27.06.2014, respectiv:

-    Imobile:
1.    Sediul Societatii- amplasat in Brad pe str. Decebal nr. 7, jud. Hunedoara, nr. CF 62538 (CF Vechi 4514) , top/Cad teren 5509-3-a, si, conform raportului de evaluare – pag 16 este compus  din :
        ■ Teren cu suprafata de 400 mp, plat, conform extrasului de carte funciara si    1.119 mp (conform mentiunii din contractul de vanzare-cuparare).
        ■ Imobil tip D+P+ E+ M cu suprafata construita de 109,6 mp
2.    Autoservice Deva - amplasat pe str. Zarandului nr. 258 (DN 7), nr CF 54741 Deva (CF vechi 407 N Deva), nr. CF 64742 Deva (CF vechi 407 N Deva) Top/Cad teren 1411, 1412, Top/Cad constructii Cad 1412-C1, Cad 1412-C2 si se compune din:
■ Teren cu suprafata de 29.546 mp, din care 12.643 mp este teren in exces.
■ Cladirea autoservice – o hala industriala cu multiple functiuni: expunere camioane, service, birouri.
■ Casa poarta.
■ Alte amenajari: platforme betonate, imprejmuiri, retele de utilitati etc.
■ Echipamente si dotari imobiliare incluse in valoarea proprietatii imobiliare: pod rulant, aeroterme, centrala telefonica isdn, extindere inst gaze naturale, instalatie incalzire service, centrala termica, sistem ventilatie, sistem climatizare, instalatie incalzire, echipament climatizare Daikin, imprejmuire metalica baraca, sistem pontaj+extindere
3.     Autoservice Timis - amplasat pe in localitatea Ghiroda, Calea Lugojului (care se confunda cu drumul European E 70) Nr. 107, avand o pozitie de colt, in intersectia Caii Lugojului cu str. Aeroportului nr CF 402717 Timisoara (CF vechi 5581 Timisoara), CAD:C.1, TOP:C.1-CC227/1/b/2,CC227/1/b/3,CC227/1/b/4 si, se compune din doua constructii situate pe un teren inchiriat:
■ Cladire Autoservice - hala industriala cu multiple functiuni: expunere camioane, service, birouri,
    ■ Statie de carburanti.
    ■ Alte amenajari: cladire centrala termica, platforme betonate, imprejmuiri, retele de utilitati etc.
Terenul aferent amplasamentului din Timisoara, Calea Lugojului apartine Parohiei Ortodoxe Romane Ghiroda si este utilizat cu drept de inchiriere in baza contractului de inchiriere nr. 3143/09.08.2004 si a actelor aditionale la contract. Durata inchirierii este pe perioada existentei cladirilor. Terenul este afectat de servituti de trecere in favoarea ING LEASE Romania SRL care are si un drept de superficie.
■ Echipamente si dotari imobiliare incluse in valoarea proprietatii imobiliare : instalatie tratare apa, poduri rulante, centrala telefonica, echipamentt climatiz Bi Ursus, instalatii de iluminat, bariere automate Ditek Qik
4.    HALE INDUSTRIALE – amplasat in Brad, Calea Racovei nr.1, nr CF 63401 Brad (nr. CF vechi 2) , Top/Cad teren: 1842/1; 1842/3, top/Cad Constructii C1: 1842/1; nr. CF 63397 Brad (nr CF vechi 1 Brad), Top/Cad teren: 1843/5; nr. CF 63398 Brad (nr CF vechi 1 Brad), Top/Cad teren: 1843/6; nr. CF 63399 Brad (nr CF vechi 1 Brad), Top/Cad teren: 1843/4, si este compus din:
■ Teren cu suprafata totala de 25.148 mp din care 10.272 mp, teren corespunzator constructiilor industriale si 14.876 mp teren liber .
■ Constructii: un atelier cu suprafata construita desfasurata de 240 mp (din care 208 mp la parter si 32 mp la etaj) si spatiu de depozitare (garaj) cu suprafata construita de 910 mp.

5.    TEREN LIBER – in suparafata de 2.158 mp  (cota actuala de 6/8 (nr. CF 63794 Brad, CF vechi 186/b/1); Top cad 298/a. Terenul are o suprafata totala de 2.878 mp si este amplasat in Brad, la iesirea catre Deva, pe strada Vanatorilor nr. 67.


6.     APARTAMENT 4 CAMERE -  situat in Deva, Bdul Decebal, bloc C, tronson A-E, scara E, etaj V, ap. 101. , nr. CF 60388 – C1-U17 Deva (nr. CF vechi 6297101/Deva), Top/Cad Constructii 3473/X/2/XVII Apartamentul are suprafata utila de 80 mp, este decomandat, dispus pe 4 camere, bucatarie, hol, baie, wc serviciu, balcon si are o cota aferenta din partile comune indivize

7.    MOBILIER aferent apartamentului 4 camere din Deva
8.    APARTAMENT 5 CAMERE - amplasat in Timisoara, str. Torontalului nr. 72, etaj IX, ap. 40, nr CF 405224-C1-U29 Timisoara (nr CF vechi 148645 Timisoara) Top 29653/1, 29653/2/2/2/XL. Apartamentul are suprafata utila de 104,3 mp si terase de 94,5 mp. Este compus din 5 camere, bucatarie, 2 bai, antreu, hol, sas, grup sanitar. Pe langa terasa mai are si un loc de parcare de 10 mp. Cota aferenta din partile comune indivize este de 5.35% si terenul de 64/1305 mp, cota indiviza in proprietate.

9.    MOBILIER IKEA aferent apartament 5 camere Timisoara

-    Bunuri mobile :
1.    Mijloace de transport:
■ 283 capete tractor
■ 114 semiremorci
■ 6 cisterne
■ 7 autoturisme
2.    Echipamente si alte dotari in  numar de 314 echipamente/instalatii/mobilier si dotari compuse din: doua statii de spalare auto, o statie revizie ITP, tehnica de calcul, mobilier, birotica etc.

Pretul de pornire al licitatiei este de 3945000 Euro ( la care se aplica TVA sau nu in functie de prevederile Codului Fiscal in vigoare la acea data), astfel cum a fost stabilit de adunarea creditorilor din data de 06.08.2015.

    Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Garanţia de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolventa nr. RON 003 - RO16INGB0002008152308941; deschis la banca ING BANK, Sucursala Timisoara, pe numele  S.C. EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A. – in reorganizare.  

Persoanele care vor sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen sunt obligate sa-si procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Pretul caietului de sarcini este in cuantum de 6.500 lei fara TVA.
Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-16.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat de catre creditori in data de 28.04.2015, parte integrantă a Caietului de sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de administratorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.
    In conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedura Civila, administratorul judiciar ii someaza pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua la o data ce va fi stabilita ulterior.
Cei interesati pot obtine date si informatii suplimentare de la sediul administratorului judiciar ROVIGO SPRL si la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442.

EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA
Detalii debitor
Active Dosar
Comunicate Dosar
Printare Dosar
Debitor EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA
CUI RO 2139251
RC J20/1435/1991
Localitate Brad
Adresa Brad, Str Decebal, Nr.7, Judet Hunedoara
Data licitatie 30 septembrie 2015
Persoana contact Cristian Stangaciu, Cezar Postoaca
Telefon 0724323442, 0721284214
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro, cezar.postoaca@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol EuropeWarwick Legal Network   AVASANAF   Deleanu