Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > DAMACO INVEST SRL
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 27.11.2019 orele 12.00 va avea loc licitatia pentru bunurile aflate in prop deb DAMACO INVEST SRL
Subscrisa ROVIGO SPRL cu sediul în Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski(fosta Intr. Polonă), nr. 2, parter, sector 1, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei DAMACO INVEST SRL(în faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul social în Municipiul Oradea, Str. NOJORIDULUI, Nr. 25, Judet Bihor, Cod unic de înregistrare 14903823/26.09.2002, înregistrată la ORC  sub nr. J5/929/2002, desemnată prin sentinţa civilă nr. 1090 din data de 11.09.2015 pronunţată de către Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1714/111/2015, în exercitarea atribuţiunilor ce ne revin potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în temeiul art. 154 şi urm. din Legea 85/2014 şi în conformitate cu hotărârile Adunării creditorilor Damaco Invest SRL din 20.09.2019,Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoştinţa generală că, la data de 27.11.2019, orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski(fosta Intrare Polonă), nr. 2, parter, sector 1, va avea loc prima licitaţie publică având ca obiect vânzarea în mod individual la licitaţie publică cu strigare, având ca preț de pornire 90% din valoarea de evaluare stabilită în raportul de evaluare întocmit de Property Partners Valuation Consulting SRL plus TVA, a următoarei proprietăți industriale aflate în proprietatea Damaco Invest SRL:I-  Proprietate industrială compusă din Sediu administrativ, centrală termică, șopron, ateliere mecanice, cabină poartă, case pompe și hale metalice situate în str. Nojoridului, nr. 25, Oradea, jud. Bihor compusă, conform actelor de proprietate, din: Teren intravilan în suprafață de 3955mp cu nr. cadastral 8572/16 și 8572/17 și construcții: atelier de întreținere, cabină poartă, grup sanitar, clădire administrativă cu nr. cadastral 8572/16 și 8572/17, respectiv din, Teren intravilan în suprafață de 8591mp cu nr. cadastral 8572/22 și 8572/27 și construcții: centrală termică, 2 ateliere mecanice CAD:C1, Top:8572/22 și 9572/27, respectiv construcții:magazie, 2 Case pompă, CAD:C2, Top:8572/22 și 8572/27.
Activul scos la vânzare este descris pe larg în raportul de evaluare intocmit de către societatea de evaluare Property Partners Valuation Consulting SRL, raport de evaluare ce este parte integrantă a caietului de sarcini.Activul scos la vânzare are ca preț de pornire 90% din valoarea de evaluare stabilită de către societatea de evaluare Property Partners Valuation Consulting SRL plus TVA, preț de pornire aprobat de către creditori în cadrul şedinţei Adunării creditorilor din 20.09.2019  şi anume :
IMOBIL SCOS LA VANZARE    PRETUL VANZARII LA LICITAȚIE PUBLICĂ
90% din valoarea de piață stabilită de evaluator –EURO + TVA
Proprietate industrial situate în Oradea, str. Nojoridului, nr. 25, jud. Bihor    448.200 Euro+ TVA
Garantia de participare la licitatie este în cuantum de 20 % din preţul de pornire la licitaţie pentru fiecare activ scos la vânzare și va trebui achitată, cu cel puțin 24 de ore anterior ședinței de licitație, la cursul BNR din ziua plății. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei participantii sunt obligati sa achite garantia de participare.Garanţia de participare la licitaţie se depune în lei, prin ordin de plata în contul unic al procedurii numărul RO81WBAN00991V017995RO02-deschis la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, beneficiar SC Damaco Invest SRL, Cod fiscal beneficiar 14903823/26.09.2002, cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea în mod individual a activului situat în......................................aflat în proprietatea Damaco Invest SRL.”.Caietul de sarcini: Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL, începând cu data apariţiei anunţului de vânzare.
Preţul pentru „Caietul de sarcini” pentru fiecare activ în parte ce este scos la vânzare este de 7000 lei plus TVA.Persoanele care vor să participe la licitaţia publică sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul şi ora fixate în acest scop .Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţia publică si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare astfel cum a fost aprobat în cadrul Adunării creditorilor Damaco Invest SRL din data de 20.09.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.Documentele de participare la licitaţia publică trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-14.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitaţie.În conformitate cu prevederile art. 91 din Legea 85/2014: ”(1)Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege , sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asiguratorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse. (2) Prin excepție de la dispozițiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, radierea din cartea funciară a oricăror sarcini și interdicții prevăzute la alin. (1) se face în temeiul actului de întrăinare semnat de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.”În conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedură Civilă, administratorul judiciar îi someaza pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.-Data primei licitaţii, din setul celor 2(două) licitaţii publice cu strigare bilunare, astfel cum au fost aprobate în cadrul Adunării creditorilor din 20.09.2019 la prețul de pornire reprezentând 90% din valoarea de evaluare stabilită de către societatea de evaluare Property Partners Valuation Consulting SRL plus TVA(preț de pornire aprobat de creditori în şedinţa adunării creditorilor din 20.09.2019): Prima licitaţie va avea loc in data de 27.11.2019 ora 12°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski(fosta Intrare Polonă), nr. 2, parter, sector 1. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini. -Data celei de a doua (a 2-a) licitaţii publice la prețul de pornire reprezentând 90% din valoarea de evaluare stabilită de către societatea de evaluare Property Partners Valuation Consulting SRL plus TVA(preț de pornire aprobat de creditori în şedinţa adunării creditorilor din 20.09.2019): În cazul în care niciunul dintre participanţii la licitaţia din 26.11.2019 nu oferă preţul de pornire, sau, în situaţia în care nu se prezintă niciun ofertant, cea de a doua licitație la același preț, aprobată în şedinţa Adunării Creditorilor din 20.09.2019, va avea loc în data de: 11.12.2019 ora 12°°, cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.Informatii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 021.210.01.64, mobil 0724.291.168 sau la adresa de e-mail: office@rovigo.ro.

DAMACO INVEST SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor DAMACO INVEST SRL
CUI 14903823
RC J5/929/2003
Localitate Oradea
Adresa BUCURESTI
Data licitatie 27 noiembrie 2019
Persoana contact
Telefon
Email
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu