Ro  |  En
News
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
www.warwicklegal.com
Events
Home > Events > News
 

INDIVIDUAL VERSUS COLLECTIVE FORECLOSURES

23 October 2015

Cele 2 notiuni privesc modalitati de aducere la indeplinire a unei obligatii prin constrangere, in ipoteza in care acestea nu se aduc la indeplinire de buna voie – Obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la indeplinire de bunavoie – art. 622 Noul Cod de procedura civila.

1. Executarea silita individuala, este reglementata de dispozitiile art. 622 si urm. din Noul Cod de Procedura Civila.

Legiuitorul prin dispozitiile Noului Cod de Procedura Civila Procedura, a instituit reguli si termene stricte si imperative, de la care nu se poate deroga, prin care se poate aduce la indeplinire obligatia rezultata dintr-un titlu executoriu.

Astfel:

- Executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu. Constituie tilturi executorii hotararile executorii, hotararile cu executare provizorie, hotararile definitive, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care potrivit pegii pot fi puse in executare – art. 632 NCPC.

In iptoeza in care, creditorul este in posesia unui titlu executoriu, altul decat o hotarare judecatoreasca (cazul contractelor de credit), acestea pot fi puse in executare numai daca sunt investite cu formula executorie – art. 640 indice 1 NCPC.

Investirea cu formula exeutorie presupune o procedura judiciara, finalizata prin pronuntarea unei hotarari de admitere sau respingere a cererii de investire.

Respectiva hotarare poate face obiectul apelului - in ipoteza in care cererea a fost respinsa, sau a contestatiei la executare, pentru considerente de legalitate - in ipoteza in care cererea a fost admisa.

Aceasta presupune o noua procedura in fata instantelor de judecata, hotararea pronuntata urmare a contestatiei la executare fiind de asemenea supusa cailor de atac.

Mentionam totodata ca, astfel cum reiese din economia art. 640 indice 1 NCPC, Doar urmare a solutionarii in mod definitiv a investirii cu formula executorie, poate fi demarata procedura efectiva de executare silita.

- Creditorul este obligat sa avanseze cheltuielile necesare indeplinirii actelor de executare, potrivit dispozitiilor luate de executor – art. 646 alin. 1 NCPC.

Aceasta ar presupune indisponibilizarea unor sume de bani importante (raportat si al creanta pentru care a fost pornita executarea silita), care vor fi recuperare cu dificultate din valorificarea bunurilor supuse urmaririi silite.

Neavansarea sumelor da dreptul executorului judecatoresc de a dispune amanarea judecatii in temeiul art. 669 NCPC.

- Executarea silita poate fi demarata doar ulterior incuviintarii executarii silite – Executarea silita poate porni numai la cererea creditorului. Executorul judecatorec se pronunta asupra incuviintarii executarii silite, prin incheiere, fara citarea partilor. Motivare incheierii se face in cel mult 7 zile de la prronuntare – art. 663 si 665 NCPC.

De mentionat faptul ca, executorul judecatoresc poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite, pentru mai multe motive astfel cum sunt expuse la alin. 5 al art. 665 NCPC, inclusiv daca exista alte impedimente prevazute de lege, legiuitorul reglementand astfel o paleta foarte larga de analizare a neregularitatilor unui titlu exeutoriu, cazurile prevazute la alin. 5 al art. 665 NCPC fiind astfel expuse la modul exemplificativ iar nu limitativ.

Totodata, Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi contestata de catre creditor, in termen de 15 zile de la comunicare, la instanta de executare.

iar, Incheierea prin care s-a dispus incuviintarea executarii silite poate fi supusa controlului instantei de executare pe calea contestatiei la executare in conditiile legii¬ – alin. 6 al art. 665 NCPC, hotararea pronuntata in cauza, putand fi de asemenea supusa cailor de atac prevazute de lege

In ambele cazuri, suntem din nou in prezenta unei proceduri judiciare, ce presupune derularea unui litigiu cu toate consecintele ce decurg din acesta – anagajarea de avocati in vederea formularii de aparari, administrarea de probe, exercitarea cailor de atac, etc.

- Ulterior incuviintarii in mod definitiv a cererii de executare silita, executarea silita propiru-zisa poate fi demarata, sub sanctiunea nulitatii, doar ulterior instiintarii debitorului – Actele de executare silita nu pot fi executate decat dupa expirarea termenului aratat in somatie, sau in lipsa acesteia, in cel prevazut in incheierea prin care s-a incuviintat executarea -¬ art. 672 NCPC

- Orice creditor poate interveni in cursul executarii silite pornite de un alt creditor ¬– art. 689 NCPC.

Aceasta presupune derularea aceleasi proceduri greoaie mentionata mai sus, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 663 si 665 NCPC.

- Oricand in cursul executari silite, aceasta poate fi suspendata – Executarea silita se suspenda in cazurile in care aceasta este prevazuta de lege ori a fost dispusa de instanta ¬– art. 700 NCPC.

- Orice eroare sau neregularitate i
 
We are members of: We are agreed by: Partners:
UNPIRInsol EuropeWarwick Legal Network   AVASANAF   Deleanu