Ro  |  En
News
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
www.warwicklegal.com
Auctions
Home > Auctions > EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA
Auctions
ROVIGO anunta vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare de tip competitiv a urmatoarele bunuri: sediul societatii-Brad, autoservice-Deva, autoservice-Timis, bunuri mobile
La data de 03.07.2015, orele 12,00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea in bloc ca un ansamblu in stare de functionare prin licitatie publica deschisa cu strigare de tip competitiv a bunurilor proprietatea  Edy International Spedition SA , astfel cum acestea sunt descrise in raportul de evaluare intocmit de K.P.M.G. ADVISORY S.R.L. si aprobat de adunarea creditorilor din data de 27.06.2014, respectiv:

-    Imobile:
1.    Sediul Societatii- amplasat in Brad pe str. Decebal nr. 7, jud. Hunedoara, nr. CF 62538 (CF Vechi 4514) , top/Cad teren 5509-3-a, si, conform raportului de evaluare – pag 16 este compus  din :
        ■ Teren cu suprafata de 400 mp, plat, conform extrasului de carte funciara si    1.119 mp (conform mentiunii din contractul de vanzare-cuparare).
        ■ Imobil tip D+P+ E+ M cu suprafata construita de 109,6 mp
2.    Autoservice Deva - amplasat pe str. Zarandului nr. 258 (DN 7), nr CF 54741 Deva (CF vechi 407 N Deva), nr. CF 64742 Deva (CF vechi 407 N Deva) Top/Cad teren 1411, 1412, Top/Cad constructii Cad 1412-C1, Cad 1412-C2 si se compune din:
■ Teren cu suprafata de 29.546 mp, din care 12.643 mp este teren in exces.
■ Cladirea autoservice – o hala industriala cu multiple functiuni: expunere camioane, service, birouri.
■ Casa poarta.
■ Alte amenajari: platforme betonate, imprejmuiri, retele de utilitati etc.
■ Echipamente si dotari imobiliare incluse in valoarea proprietatii imobiliare: pod rulant, aeroterme, centrala telefonica isdn, extindere inst gaze naturale, instalatie incalzire service, centrala termica, sistem ventilatie, sistem climatizare, instalatie incalzire, echipament climatizare Daikin, imprejmuire metalica baraca, sistem pontaj+extindere
3.     Autoservice Timis - amplasat pe in localitatea Ghiroda, Calea Lugojului (care se confunda cu drumul European E 70) Nr. 107, avand o pozitie de colt, in intersectia Caii Lugojului cu str. Aeroportului nr CF 402717 Timisoara (CF vechi 5581 Timisoara), CAD:C.1, TOP:C.1-CC227/1/b/2,CC227/1/b/3,CC227/1/b/4 si, se compune din doua constructii situate pe un teren inchiriat:
    ■ Cladire Autoservice - hala industriala cu multiple functiuni: expunere camioane, service, birouri,
    ■ Statie de carburanti.
    ■ Alte amenajari: cladire centrala termica, platforme betonate, imprejmuiri, retele de utilitati etc.
Terenul aferent amplasamentului din Timisoara, Calea Lugojului apartine Parohiei Ortodoxe Romane Ghiroda si este utilizat cu drept de inchiriere in baza contractului de inchiriere nr. 3143/09.08.2004 si a actelor aditionale la contract. Durata inchirierii este pe perioada existentei cladirilor. Terenul este afectat de servituti de trecere in favoarea ING LEASE Romania SRL care are si un drept de superficie.
■ Echipamente si dotari imobiliare incluse in valoarea proprietatii imobiliare : instalatie tratare apa, poduri rulante, centrala telefonica, echipamentt climatiz Bi Ursus, instalatii de iluminat, bariere automate Ditek Qik
-    Bunuri mobile :
1.    Mijloace de transport:
■ 283 capete tractor
■ 114 semiremorci
■ 6 cisterne
■ 7 autoturisme
2.    Echipamente si alte dotari in  numar de 314 echipamente/instalatii/mobilier si dotari compuse din: doua statii de spalare auto, o statie revizie ITP, tehnica de calcul, mobilier, birotica etc.

Pretul de pornire al licitatiei este de 8.110.676 euro si reprezinta suma valorii de piata individuale in EURO a bunurilor stabilita conform raportului de evaluare intocmit de catre KPMG ADVISORY SRL ( la care se aplica TVA sau nu in functie de prevederile Codului Fiscal in vigoare la acea data), asa cum a fost aprobat de adunarea creditorilor din data de 28.04.2015.

In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua la o data ce va fi stabilita ulterior.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

In conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedura Civila, administratorul judiciar ii someaza pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.
EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA
Company details
Files actives
Files statements
Print file
Company EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA
VAT no RO 2139251
Trade Register no J20/1435/1991
Locality Brad
Address Brad, str. Decebal; Deva, str. Zarandului, Ghiroda, Calea Lugojului
Auction date 20 July 2015
Contact Cristian Stangaciu, Cezar Postoaca
Phone 0724323442, 0721284214
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro, cezar.postoaca@rovigo.ro
We are members of: We are agreed by: Partners:
UNPIRInsol EuropeWarwick Legal Network   AVASANAF   Deleanu