Ro  |  En
News
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
www.warwicklegal.com
Auctions
Home > Auctions > SC FLAMINGO COMPUTERS SA
Auctions
ROVIGO anunta vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a imobilului teren extravilan in suprafata de 2.000 mp, situat in sat Balta Neagra, comuna Nuci, judetul Ilfov
ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR II - 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului FLAMINGO COMPUTERS S.A. - în faliment, in bankruptcy, en faillite, desemnat prin Sentinta Comerciala nr. 5838/27.09.2010, pronunţată de Tribunalul Bucuresti secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 48890/3/2009, avand sediul în Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 44C, et. 1, Complex Domus Mex Baneasa, sector 1 numărul de ordine in Registrul Comerţului J40/24818/1994 şi Codul Unic de Înregistrare 6597960, Prin prezenta publicatie de vanzare, avand in vedere hotararea adunarii creditorilor din 13.11.2018, se aduce la cunostinta generala ca la data de 05.12.2018, orele 15,00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a imobilului teren in suprafata de 2.000 mp, situat in extravilanul satului Balta Neagra, comuna Nuci, judetul Ilfov, aflat în proprietatea debitoarei. Caracteristici proprietate: Terenul este situat in sat Balta Neagra, comuna Nuci, tarla 52, parcela 351, numar cadastral 421, avand urmatoarele vecinatati: la nord – mostenitorii lui Petrache Stefan, la est – Padure 417, la sud – Stroe Dumitru, la vest – De 350/1. Vanzarea la licitatie publica va incepe de la preţul stabilit la suma de 900 EURO, exclusiv TVA. In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini. Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea. Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei si, cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen sunt obligate sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., in cuantum de 25% din valoarea imobilului, in contul nr. RO22BRDE410SV91267644100 deschis la BRD - Agentia Piata Romana pentru S.C. FLAMINGO COMPUTERS S.A. - in faliment, anexand dovada platii la oferta de cumparare pe care trebuie sa o prezinte lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de licitatie. De asemenea, pana la data tinerii licitatiei, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini al imobilului, care se afla la sediul lichidatorului judiciar contra sumei de 500 lei. Cei care doresc sa participe la licitatie in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice sunt obligati sa prezinte: copie dupa OP prin care sa se ateste depunerea cautiunii; dovada cumpararii caietului de sarcini; cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor, termenilor si clauzelor Caietului de Sarcini intocmit pentru vanzarea bunurilor aflate in patrimoniul FLAMINGO COMPUTERS S.A. (in faliment, in bankruptcy, en faillite). In caz de neadjudecare, licitatiile se vor organiza inca 7 licitatii la 14 zile dar nu mai mult de 2/luna, in datele de 19.12.2018, 04.01.2019, 18.01.2019, 01.02.2019, 18.02.2019, 04.03.2019, 18.03.2019, in aceleasi conditii. Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67. Persoana de contact: Cristian Stangaciu.
SC FLAMINGO COMPUTERS SA
Company details
Files actives
Print file
Company SC FLAMINGO COMPUTERS SA
VAT no 6597960
Trade Register no J40/2481/81994
Locality Bucuresti
Address Sat Balta Neagra, Comuna Nuci, Judet Ilfov
Auction date 5 December 2018
Contact Cristian Stangaciu
Phone 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
We are members of: We are agreed by: Partners:
UNPIRInsol EuropeWarwick Legal Network   AVASANAF   Deleanu