Ro  |  En
News
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
Auctions
Home > Auctions > TRANSFORMATOARE MOTOARE SRL
Auctions
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 27.05.2019 ora 11.00 va avea loc licitatia pentru bunurile imobile aflate in prop deb TRANSFORMATOARE MOTOARE SRL
Subscrisa ROVIGO S.P.R.L. cu sediul in Bucuresti, Intr. Maresal Pilsudski nr. 2, sector 1,  inscrisa in UNPIR sub nr. RFO II 0008, in calitate de lichidator judiciar desemnat al debitoarei TRANSFORMATOARE MOTOARE S.R.L. debitoare in dosarul nr. 8553/63/2013, inmatriculata sub nr J16/1179/20023.2, CUI 15075559,
Prin prezenta publicatie de vanzare, urmare a hotararii adunarii creditorilor din data de 15.04.2019, se aduce la cunostinta generala ca la data de 27.05.2019, orele 11,00, in Intr. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea prin licitatie publica cu strigarea a bunului imobil situat în Dolj, Craiova,Str. Popoveni, Nr.5A, fost Nr.5Bis, fost nr.7, CF nr. 202518. Conform actelor de proprietatea, imobilul este format din teren in suprafata de 670 mp si constructie formata din: Hol, 2 grupuri sanitare, vestiar, magazine si hala atelier edificata in 1982, parter, fundatie beton, pereti BCA, acoperit tip sarpanta din panouri Izopan, Sc=200, la pretul de pornire de 84.700 Euro, exclusiv TVA.
    Informatii suplimentare privind caracteristicile proprietatii sunt cuprinse in Raportul de evaluare intocmit, parte intregranta a Caietului de Sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la sediul lichidatorului judiciar pentru achizitionarea caietului de sarcini al bunului imobil. Pretul caietului de sarcini este de 2.000 lei, exclusiv TVA. Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel mai tarziu in ziua lucratoare anterioara organizarii licitatiei publice, intre orele 9,00-14,00 si sunt cuprinse in caietul de sarcini.

Licitatorii au obligatia depunerii unei garantii de participare in cuantum de 25% din pretul de pornire a licitatiei in contul unic de lichidare deschis pe numele TRANSFORMATOARE MOTOARE S.R.L. – in faliment, in bankruptcy, en faillite

    
In caz de neadjudecare, se vor organiza inca 9 sedinte de licitatie saptamanal, care se vor desfasura in datele de 04.06.2019, 12.06.2019, 20.06.2019, 28.06.2019, 08.07.2019, 16.07.2019, 24.07.2019, 02.08.2019, 12.08.2019, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numarul de telefon: 0724323442, persoana de contact Cristian Stangaciu.

TRANSFORMATOARE MOTOARE SRL
Company details
Files actives
Print file
Company TRANSFORMATOARE MOTOARE SRL
VAT no 15075559
Trade Register no J16/1179/20023.2
Locality Craiova
Address Bucuresti
Auction date 27 May 2019
Contact Cristian Stangaciu
Phone 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
We are members of: We are agreed by: Partners:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu