Ro  |  En
News
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
Auctions
Home > Auctions > SC PRITA SRL
Auctions
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 24.05.2019 va avea loc licitatia pentru imobilul apartinand deb. PRITA SRL
ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale a UNPIR 0008, CUI RO 20715409, in calitate de lichidator judiciar al debitorului PRITA S.R.L. desemnat de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII a  Civila, în dosarul nr. 1916/3/2012, privind pe debitoarea PRITA  S.R.L. – în faliment, avand sediul în Str. Jean Steriadi, nr.20, bl.121, sc.B, et.4, apt.30, sect.3, numărul de ordine in Registrul Comerţului – J40/833/2011 şi Codul Unic de Înregistrare 15765214.

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 24.05.2019 orele 12,00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc  licitatia publica deschisa cu strigare, pentru vanzarea imobilului  apartinand  PRITA S.R.L. situat in intravilanul  loc. Dabuleni, str. Victor Babes, nr.6, jud. Dolj,  compus din teren  in suprafata  de 338 mp si constructie, conform Cartii Funciare nr. 300049  si numar cadastral 445/1.

Vanzarea la licitatie publica va incepe de la preţul  de pornire  reprezentand  40 % din valoarea  stabilita prin evaluare, respectiv 14.720  EURO +  TVA, conform hotararii Adunarii Creditorilor din 23.03.2018.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidator in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.
Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei.
Pana la data sedintei de  licitatie, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini, contra sumei de 1000 lei.
Cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen este  obligatoriu sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., in cuantum de  10 % din valoarea imobilului. Dovada platii garantiei si a cumpararii caietului de sarcini  vor fi anexate la oferta de cumparare si vor fi depuse lichidatorului judiciar  cu cel putin 24 ore inainte de sedinta de  licitatie.

În caz de neadjudecare, licitaţia publica se va relua in aceleasi conditii si la aceiasi ora la 13.06.2019  la 03.07.2019, la 23.07.2019 , si la 12.08.2019.
Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67. si  0722.96.52.56.

SC PRITA SRL
Company details
Files actives
Print file
Company SC PRITA SRL
VAT no 15765214
Trade Register no J40/833/2011
Locality Bucuresti
Address BUCURESTI
Auction date 24 May 2019
Contact Cristian Stangaciu
Phone 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
We are members of: We are agreed by: Partners:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu