Ro  |  En
News
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
Auctions
Home > Auctions > IZOTEROM IMPORT EXPORT SRL
Auctions
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 17.05.2019 va avea loc licitatia pentru autoturismului Mercedes Benz E220 CDI aflat in prop deb IZOTEROM IMPORT EXPORT
Subscrisa ROVIGO S.P.R.L. cu sediul in Bucuresti, Intr. Maresal Pilsudski nr. 2, sector 1,  inscrisa in Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa  din Romania sub nr. RFO II 0008, in calitate de lichidator judiciar desemnat al debitoarei IZOTEROM IMPORT EXPORT, debitoare in dosarul nr. 6335/111/2012, aflat pe rolul Tribunalului Bihor, inmatriculata sub nr. J/05/140/2001, CUI 13718089, cu sediul în Oradea, str. B-dul Stefan cel Mare nr.112, Bl.D7, ap.3, jud. Bihor.
Prin prezenta publicatie de vanzare, avand in vedere hotararea adunarii creditorilor din data de 08.06.2017 si din data de 24.04.2019, se aduce la cunostinta generala ca la data de 17.05.2019, orele 14,00, in Intr. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc vanzarea prin licitatie publica cu strigare a autoturismului Mercedes Benz E220 CDI, anul de fabricare 2001, nr. de inmatriculare este BH-09-YZO, Nr. Seriei ACJ7121E16118E3 aflat în proprietatea debitoarei, avand ca pret de pornire suma de 1000 euro, exclusiv TVA.

    Informatii suplimentare privind caracteristicile proprietatii sunt cuprinse in Regulamentul de vanzare, parte intregranta a Caietului de Sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor lichidatorului .judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.

Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la sediul lichidatorului judicair pentru achizitionarea caietului de sarcini al bunului mobil. Pretul caietului de sarcini este de 500 lei, exclusiv TVA. Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel mai tarziu in ziua lucratoare anterioara organizarii licitatiei publice, intre orele 9,00-14,00.

Licitatorii au obligatia depunerii unei garantii de participare in cuantum de 25% din pretul de pornire a licitatiei in contul nr. RO23BPOS05006407917RON04 deschis la BANCPOST S.A. ORADEA – SUCURSALA TUDOR VLADIMIRESCU, pe numele IZOTEROM IMPORT EXPORT S.R.L. – in faliment.  
    
In caz de neadjudecare, licitatiile se vor organiza alte 3 licitatii saptamanale in datele de 24.05.2019, 31.05.2019, 07.06.2019, in acelasi loc si la aceeasi ora.
Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numarul de telefon: 0724.323.442, persoana de contact Cristian Stangaciu.


IZOTEROM IMPORT EXPORT SRL
Company details
Files actives
Files statements
Print file
Company IZOTEROM IMPORT EXPORT SRL
VAT no 13718089
Trade Register no J5/140/2001
Locality Oradea
Address BUCURESTI
Auction date 17 May 2019
Contact Cristian Stangaciu, Aura Deleanu
Phone 0724323442, 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro, aura.deleanu@rovigo.ro
We are members of: We are agreed by: Partners:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu