Ro  |  En
News
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
www.warwicklegal.com
Auctions
Home > Auctions > ZENITH RETAIL SRL
Auctions
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 13.05.2019 va avea loc licitatia pentru proprietate imobiliara aflata in prop deb ZENITH RETAIL SRL
ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAȘOV, cu sediul în Brașov, Str. Saturn, Nr. 37A, Ap. 59, Județul Brașov, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ZENITH RETAIL S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”, J5/1387/2006, C.U.I. 18830023, cu sediul în Municipiul Oradea, Str. IULIU MANIU, Nr. 2, Ap. 1, Judet Bihor, debitoare în  dosarul nr. 3273/111/2015, aflat pe rolul TRIBUNALUL BIHOR – Secţia a II-a Civilă, desemnat prin Hotărâre intermediară de ședință nr. 1566 pronunțată în data de 14.12.2016 de către TRIBUNALUL BIHOR – Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 3273/111/2015 în exercitarea atribuțiilor de serviciu ce ne revin potrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,  
În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor ZENITH RETAIL S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” nr. 339/21.02.2019.

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 13.05.2019, orele 15:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, Sect. 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, proprietatății imobiliare compusă din două loturi de teren intravilan arabil, situate în Municipiul Oradea, Județul Bihor, în suprafață totală de 238.600 mp, respectiv :

-    un lot în suprafață de 156.200 mp, amplasat în Tarlaua 230, Parcela 2955, CAD. Nr. 167715 cu o valoare de piață în cuantum de 628.500 EURO, respectiv 2.952.378,75 LEI, și un lot în suprafață de ;
-    82.400 mp, amplasat în Tarlaua 233, Parcela 2964, Cad nr. 169459 având valoarea de piață în cuantum de 331.500 EURO, respectiv 1.557.221,25 LEI .

Prețul de pornire al licitației publice va începe de la prețul stabilit prin evaluare, respectiv :
-    628.500 EURO, respectiv 2.952.378,75 LEI pentru lotul în suprafață de 156.200 mp, și;
-    331.500 EURO, respectiv 1.557.221,25 LEI pentru lotul în suprafață de 82.400 mp.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO45WBAN00991V031714RO01 deschis la Intesa Sanpaolo Bank, pe numele ZENITH RETAIL S.R.L., cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunului situat în Municipiul Oradea, Județul BIHOR, aflat/e în proprietatea ZENITH RETAIL S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”..
Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul și ora fixate în acest scop. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAȘOV. Prețul caietului de sarcini este în cuantum de 10.000 lei, exclusiv TVA.
Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAȘOV cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00 - 17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitație.  
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 20.02.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar în exercitiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.
În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevazute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în aceleași condiții și în același loc la 27.05.2019, 10.06.2019, 24.06.2019, 08.07.2019, 22.07.2019, 05.08.2019, 19.08.2019, 02.09.2019, 16.09.2019 cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.
Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, Telefon 0722965256 sau la Adresa de e-mail : office@rovigobv.ro .

ZENITH RETAIL SRL
Company details
Files actives
Print file
Company ZENITH RETAIL SRL
VAT no 18830023
Trade Register no J5/1387/2006
Locality Oradea
Address BUCURESTI
Auction date 13 May 2019
Contact CIUCUR ANDREEA DANIELA
Phone 0371.069.013
Email andreea.ciucur@rovigobv.ro
We are members of: We are agreed by: Partners:
UNPIRInsol EuropeWarwick Legal Network   AVASANAF   Deleanu