Auctions
Home > Auctions > HELL ADVERTISING CORPORATE SRL
Auctions
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 10.08.2020 orele 12 va avea loc licitatia pentru bunurile aflate in proprietatea debitoarei HELL ADVERTISING CORPORATE SRL
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Subscrisa, ROVIGO S.P.R.L.,  cu sediul social in Bucuresti, Intr. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, înscrisă în registrul formelor de organizare al UNPIR sub nr. RFO II – 0008, CIF-RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al debitorului HELL ADVERTISING CORPORATE SRL (în faliment, in bankrupty, en faillite), inregistrata la ONRC cu nr. J40/19716/2008, CUI 24781197, cu sediul social in Bucureşti Sectorul 1, B-dul Ficusului, nr. 38B, etaj 2, ap. camera 2, conform  Incheierii de sedinta din data de 11.09.2019, pronuntată de Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila,  în dosarul nr. 25320/3/2018,

în temeiul art. 154(2) şi urm. din Legea 85/2014 şi în conformitate cu hotărârile adunării generale a creditorilor HELL ADVERTISING CORPORATE SRL din  data de 03.10.2019,
Prin prezenta publicație de vânzare aduce la cunoştinţa generală că, la data de 10.08.2020, orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski (fosta Intrare Polonă), nr. 2, parter, sector 1, va avea loc prima licitaţie publică deschisă cu strigare cu preţ în urcare având ca obiect vânzarea în mod individual, pornind de la valoarea de piață prevăzută în raportul de evaluare întocmit de către Fair Value Evaluări S.R.L. plus TVA, a urmatoarelor autovehicule aflate in proprietatea debitorului HELL ADVERTISING CORPORATE SRL:

Nr. crt.     Denumire    Descriere    An fabricatie    Nr. inmatriculare    Combustibil
    Capacitate cilindrica (cmc)/Putere (kw)    Pret pornire
LEI+TVA  
1.    Mercedes Benz Sprinter    Autoutilitara/Sprinter 315 CDI    2006    B-103-XHL    MOTORINA    2148 cmc/110 kw    23.300 Lei+TVA
2.    Mercedes Benz Vito    Autoutilitara/Vito 109 CDI    2009    B-104-XHL    MOTORINA    2148 cmc/70kw    22.300 Lei+TVA
3.     Peugeot 207    Autoturism Berlina    2006    B-100-XHL    MOTORINA    1398 cmc/50kw    8.600 Lei+TVA
4.    Citroen C3    Autoturism Berlina    2004    B-28-PCR    BENZINA    1124 cmc/44 kw     5.200 Lei+TVA
5.    Citroen Berlingo    Autoturism/
Utilizare multipla    2008    B-107-XHL    MOTORINA    1560 cmc/55 kw    10.000 Lei+TVA
6.    Opel Corsa    Autoturism Berlina    2007    B-213-XHL    MOTORINA    1248 cmc/55 kw    10.000 Lei+TVA
7.    Moped Peugeot    Motociclu    2007    B-1 01530    BENZINA    50 cmc/2,1 kw    1.500 Lei+TVA

•    Valorile stabilite de către evaluator nu  includ  TVA.
•    Detaliile privind metodologia de evaluare sunt prezentate în raportul de evaluare.

Garanţia de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare este de 10% din pretul de pornire a licitatiei publice. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia, fie in numerar, fie prin ordin de plata.
Garanţia de participare se va achita în contul unic de insolventa  nr. RO58 INGB 5044 0082 1583 8920, deschis la ING BANK, pe numele HELL ADVERTISING CORPORATE S.R.L., CUI 24781197, cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea bunului mobil ............................ aflat în proprietatea SC Hell Advertising Corporate SRL”.
Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului Hell Advertising Corporate SRL cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.
Garanţia de participare va trebui achitata cu cel puţin 24 de ore anterior sedintei de licitatie.
Plata pretului de adjudecare plus TVA-ul aferent acestuia se va face prin virament bancar intr-un termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data adjudecării sau la un termen stabilit de către adunarea creditorilor, garantia de participare achitata (adica 10% din pretul de pornire a licitatiei), constituind pret partial achitat. Toate taxele aferente vânzării (taxe de timbru, taxe notariale, onorarii notariale etc.) vor fi suportate de către cumpărător.

-Caietul de sarcini: Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL, începând cu data apariţiei anunţului de vânzare. Preţul caietului de sarcini este de 2.000 lei plus TVA.

Persoanele care vor să participe la licitaţia publică sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul şi ora fixate în acest scop.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţia publică si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare, astfel cum a fost aprobat de Adunarea Creditorilor în ședința din data de 03.10.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.
Documentele de participare la licitaţia publică trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitaţie.
În conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi someaza pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.
-Data primei licitaţii publice, din setul licitațiilor publice astfel cum au fost aprobate în cadrul adunării creditorilor Hell Advertising Corporate SRL din 03.10.2019: Prima licitaţie va avea loc in data de 10.08.2020 ora 12°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski(fosta Intrare Polonă), nr. 2, parter, sector 1.
Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.
-Data următoarelor licitaţii publice la prețul de pornire reprezentând valoarea de piață prevăzută în raportul de evaluare întocmit de Fair Value Evaluări SRL plus TVA, preț de pornire aprobat în cadrul adunării creditorilor Hell Advertising Corporate SRL din 03.10.2019: În cazul în care niciunul dintre participanţii la licitaţia din 10.08.2020 nu oferă preţul de pornire sau în situaţia în care nu se prezintă niciun ofertant următoarele licitații publice vor avea loc la următoarele termene stabilite prin prezenta publicaţie de vânzare, respectiv în data de: 17.08.2020 ora 12°°, 24.08.2020 ora 12°°, 31.08.2020 ora 12°°, 07.09.2020 ora 12°°, 14.09.2020, ora 12°°, 21.09.2020 ora 12°°, 28.09.2020 ora 12°°, 05.10.2020 ora 12°°, 12.10.2020 ora 12°°, 19.10.2020 ora 12°°, 26.10.2020 ora 12°°, cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.
Informatii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 021.210.01.64 sau la adresa de e-mail: office@rovigo.ro.

HELL ADVERTISING CORPORATE SRL
Company details
Files actives
Print file
Company HELL ADVERTISING CORPORATE SRL
VAT no 24781197
Trade Register no J40/19716/2008
Locality Bucuresti
Address BUCURESTI
Auction date 10 August 2020
Contact
Phone
Email
We are members of: We are agreed by: Partners:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu