Ro  |  En
News
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
Auctions
Home > Auctions > BUCURESTI FASHION RETAIL ONE
Auctions
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 10.05.2019 va avea loc licitatia pentru bunurile aflate in prop deb BUCURESTI FASHION RETAIL ONE
Subscrisa ROVIGO S.P.R.L. în calitate de lichidator  judiciar al debitorului BUCURESTI FASHION RETAIL ONE  S.R.L. conform  Sentintei Civile nr. 5537 pronunţată de către Tribunalul București, Sectia a VII-a Civilă, în dosarul nr.5948/3/2017, în temeiul art. temeiul art. 146 alin (1) şi art. 147 alin (1) şi (2) din Legea nr.85/2014  şi urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Prin prezenta Publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca in data de 10.05.2019, orele 14.00,  la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc scoaterea la vanzare, in bloc sau pe stoc de produse, la licitatie publica deschisa cu strigare a bunurilor mobile apartinand debitoarei compuse din: aparatura electronica, monitoare, imprimanta, componente conectica, mobilier si accesorii specifice utilizate in magazine de haine si cosmetice, la pretul total de 8..856 euro fara TVA, astfel cum acestea sunt descrise in raportul de evaluare intocmit de GMT Evaluari si Consultanta. Licitatia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din str. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, Bucuresti. Preturile nu includ TVA.
Pretul de pornire al licitatiei il reprezinta 100% din valoarea de lichidare stabilita prin raportul de evaluare, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 22.01.2019.
    Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia, fie in numerar, fie prin ordin de plata, in contul unic de insolventa deschis pe numele BUCURESTI FASHION RETAIL ONE  S.R.L., ce va fi mentionat in caietul de sarcini. Garantia de participare se poate constitui prin ordin de plata in contul unic de insolventa deschis pe numele BUCURESTI FASHION RETAIL ONE  S.R.L. cu specificatia: „garantie in vederea participarii la licitatia publica deschisa cu strigare pentru achizitionarea unui stoc de produse __________________ sau bunurile in bloc, aflate in proprietatea BUCURESTI FASHION RETAIL ONE  S.R.L”. Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului BUCURESTI FASHION RETAIL ONE  S.R.L cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.
Persoanele care vor sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen sunt obligate sa-si procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L.
Pretul caietului de sarcini este de:
    150 lei exclusiv TVA pentru vanzarea pe  stoc de produse
    1.000 lei exclusiv TVA pentru vanzarea in bloc a bunurilor .
    


Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare modificat conform hotrararii adunarii creditorilor din data de 21.01.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 91 din Legea 85/2014 bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retentie, sechestre, de orice fel, cu exceptia masurilor asiguratorii dispuse in procesul penal in vederea confiscarii speciale si/sau confiscarii extinse
    In conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedura Civila, lichidatorul judiciar ii someaza pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.
In caz de neadjudecare, licitatia  se va relua in data de 17.05.2019, respectiv 24.05.2019, 31.05.2019, 07.06.2019, 14.06.2019, 21.06.2019, 28.06.2019 avand acelasi pret de pornire, in acelasi loc si la aceeasi ora .
Cei interesati pot obtine date si informatii suplimentare de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL si la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0720.050562

BUCURESTI FASHION RETAIL ONE
Company details
Files actives
Print file
Company BUCURESTI FASHION RETAIL ONE
VAT no 33829928
Trade Register no J40/13629/2014
Locality Bucuresti
Address Bucuresti
Auction date 10 May 2019
Contact Cristian Stangaciu
Phone 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
We are members of: We are agreed by: Partners:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu