Auctions
Home > Auctions > HELL ADVERTISING CORPORATE SRL
Auctions
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 10.04.2020 va avea loc licitatia pentru bunurile telen si cladire aflat in proprietatea debitoarei SC HELL ADVERTISING CORPORATE SRL
Subscrisa ROVIGO S.P.R.L.  cu sediul social in Bucuresti, str. Intr.Maresal Josef Pilsudski, nr.2, sector 1, înscrisă în registrul formelor de organizare al UNPIR sub nr. RFO II – 0008, CIF-RO 20715409  în calitate de lichidator judiciar al debitoarei HELL ADVERTISING CORPORATE SRL –în faliment, inregistrata la  ONRC cu nr. J40/19716/2008, CUI 24781197, cu sediu social in Bucureşti Sectorul 1, B-dul Ficusului, Nr. 38B, Etaj 2, Ap. camera 2, conform  incheierii de sedinta din data de 11.09.2019, pronuntată de  Tribunalului Bucuresti, Sectia VII Civila,  în dosarul nr. 25320/3/2018,

în temeiul art. 154(2) şi urm. din Legea 85/2014 şi în conformitate cu hotărârile adunării generale a creditorilor SC HELL ADVERTISING CORPORATE SRL din  data de 03.10.2019 si 31.03.2020,
Prin prezenta publicație de vânzare aduce la cunoştinţa generală că, la data de 10.04.2020, orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski(fosta Intrare Polonă), nr. 2, parter, sector 1 va avea loc prima licitaţie publică deschisă cu strigare cu preţ în urcare având ca obiect, vânzarea în mod individual, pornind de la valoarea aprobată de Adunarea Creditorilor din data de 31.03.2020, a imobilului de mai jos:
Nr. crt.    DENUMIRE ACTIV    Adresa
1    Teren+Clădire      București, str. Pascal Aristide, nr. 18, Sector 3

Acest imobil este descris detaliat în Raportul de evaluare privind bunurile debitoarei Hell Advertising Corporate SRL înregistrat sub nr. 2717/29.05.2019.
Preţul de pornire la licitaţia publică, astfel cum a fost aprobat în cadrul adunării creditorilor Hell Advertising Corporate SRL din 31.03.2020:
Nr. crt.    DENUMIRE ACTIV    Preţ de pornire la licitaţie
EURO, exclusiv TVA
1    Teren+Clădire situate în București, str. Pascal Aristide, nr. 18, Sector 3     371.000euro, exclusiv TVA

Imobilul descris mai sus este ipotecat in prezent în favoarea ING BANK.

Conform raportului de evaluare întocmit de către societatea de evaluare Fair Value Evaluări S.R.L.   valoarea de piață a imobilului scos la vânzare este:
Nr. crt.    DENUMIRE ACTIV    Adresa    Valoare de piață(eur)    Valoare de piață(lei)
1    Teren+Clădire
    București, str. Pascal Aristide, nr. 18, Sector 3     529.000 euro

    
2.513.200 lei

•    Valorile stabilite de către evaluator nu includ  TVA.
•    Detaliile privind metodologia de evaluare sunt prezentate în raportul de evaluare.

Garanţia de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare este de 10% din pretul de pornire a licitatiei publice. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia, fie in numerar, fie prin ordin de plata, in contul unic de insolventa deschis  pe numele HELL ADVERTISING CORPORATE S.R.L..
Garanţia de participare se va achita în contul unic de insolventa  nr. RO58 INGB 5044 0082 1583 8920, deschis la ING BANK, pe numele HELL ADVERTISING CORPORATE S.R.L. CUI 24781197 cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea bunului imobil ............................situat în............................aflat în proprietatea SC Hell Advertising Corporate SRL”.
Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului SC Hell Advertising Corporate SRL cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.
Garanţia de participare va trebui achitata cu cel puţin 24 de ore anterior sedintei de licitatie.
Plata pretului de adjudecare plus TVA-ul aferent acestuia se va face prin virament bancar intr-un termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data adjudecării sau la un termen stabilit de către adunarea creditorilor, garantia de participare achitata (adica 10% din pretul de pornire a licitatiei), constituind pret partial achitat. Toate taxele aferente vânzării (taxe de timbru, taxe notariale, onorarii notariale etc.) vor fi suportate de către cumpărător.

-Caietul de sarcini: Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL, începând cu data apariţiei anunţului de vânzare. Preţul caietului de sarcini este de 5.000 lei plus TVA.

Prezenta publicație anulează publicația anterioară nr. 1141/12.03.2020 și anunțurile de vânzare emise în temeiul acesteia.

Persoanele care vor să participe la licitaţia publică sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul şi ora fixate în acest scop .
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţia publică si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare, astfel cum a fost aprobat de Adunarea Creditorilor în ședința din data de 03.10.2019, parte integrantă a Caietului de sarcini.
Documentele de participare la licitaţia publică trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitaţie.
În conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi someaza pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.
-Data primei licitaţii publice, din setul licitațiilor publice astfel cum au fost aprobate în cadrul adunării creditorilor Hell Advertising Corporate SRL din 31.03.2020: Prima licitaţie va avea loc in data de 10.04.2020 ora 12°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski(fosta Intrare Polonă), nr. 2, parter, sector 1.
Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.
-Data următoarelor licitaţii publice la prețul de pornire de 371.000 euro, exclusiv TVA, preț de pornire aprobat în cadrul adunării creditorilor Hell Advertising Corporate SRL din 31.03.2020 : În cazul în care niciunul dintre participanţii la licitaţia din 10.04.2020 nu oferă preţul de pornire sau în situaţia în care nu se prezintă niciun ofertant următoarele licitații publice vor avea loc la următoarele termene stabilite prin prezenta publicaţie de vânzare, respectiv în data de: 24.04.2020 ora 12°°,  08.05.2020 ora 12°°, 12.06.2020 ora 12°°, 19.06.2020 ora 12°°, 26.06.2020 ora 12°°,  03.07.2020 ora 12°°, 10.07.2020 ora 12°°, 17.07.2020 ora 12°°, 24.07.2020 ora 12°°, 31.07.2020 ora 12°°, 07.08.2020 ora 12°°, cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.
Informatii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 021.210.01.64
HELL ADVERTISING CORPORATE SRL
Company details
Files actives
Print file
Company HELL ADVERTISING CORPORATE SRL
VAT no 24781197
Trade Register no J40/19716/2008
Locality Bucuresti
Address BUCURESTI
Auction date 10 April 2020
Contact
Phone
Email
We are members of: We are agreed by: Partners:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu