Ro  |  En
News
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
Auctions
Home > Auctions > EXPRES ELITE SRL
Auctions
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 08.05.2019 ora 14.00 va avea loc licitatia pentru bunurile aflate in prop deb EXPRES ELITE SRL
ROVIGO S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei  EXPRES ELITE  S.R.L. cu sediul social în București, str. Pechea  nr. 10-12, etaj 1, ap.5, Cod de identificare fiscală 32161862, înregistrată la ORC sub nr. J40/10504/2013, desemnată prin Incheierea de sedinta din data de 09.08.2016 pronunţată de către Tribunalul București, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 29705/2/2016, în exercitarea atribuțiunilor ce ne revin potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvența,

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 08.05. 2019, orele 14,00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc licitatia publica deschisa cu strigare, pentru vanzarea bunurilor mobile apartinand EXPRES ELITE  S.R.L. dupa cum urmeaza:


Nr.crt.    Nr. inventar    Valoare estimata (LEI)
1    Obiecte de inventor tip HORECA            ( conform anexa)     RON                   1.051
2    Bunuri mobile (mijloace fixe de natura aparatelor de gatit tip HORECA – conform anexa)     RON                   2.083
TOTAL     RON                   3.134


Pretul de pornire al licitatiilor este redus cu 40 % din pretul stabilit prin evaluare + TVA conform Hotararii Adunarii Creditorilor din 10.04.2019.

Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor, lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.
Cei care doresc sa participe la licitatie sunt obligati sa prezinte cu cel putin 24 de ore inainte de tinerea licitatiei: copie  dupa  chitanta/OP prin care sa se ateste depunerea cautiunii in cuantum de  10 % din valoarea bunurilor licitate in contul unic  RO75BREL0002001655610100 deschis la Librabank Sucursala Colentina, pe numele societatii debitoare; dovada cumpararii caietului de sarcini, in cuantum de 500 lei (chitanta, in copie); cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului mobil; scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor  din Caietul de Sarcini;

În caz de neadjudecare, licitaţia publica se va relua in aceleasi loc si aceleasi conditii la 15.05.2019, la 22.05.2019, la 29.05.2019, la 05.06.2019, la 12.06.2019, la 19.06.2019 si  la 26.06.2019.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67.; 0722.96.52.56.

EXPRES ELITE SRL
Company details
Files actives
Print file
Company EXPRES ELITE SRL
VAT no 32161862
Trade Register no J40/10504/2013
Locality Bucuresti
Address BUCURESTI
Auction date 8 May 2019
Contact ROVIGO SPRL - FILIALA BRASOV
Phone 0371.069.013
Email office@rovigobv.ro
We are members of: We are agreed by: Partners:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu