Ro  |  En
News
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
Auctions
Home > Auctions > LUDRICON BLUE SRL
Auctions
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 07.06.2019 va avea loc licitatia pentru vanzarea bunului imobil aflat in prop deb LUDRICON BLUE SRL
ROVIGO S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei  LUDRICON BLUE S.R.L. cu sediul social în Municipiul Braşov, nr.1, Piața Traian, depozit 1, Județ Braşov, Cod de identificare fiscală 30906317, înregistrată la ORC sub nr. J8/1789/2012, desemnată prin sentința civila nr. 377/SIND pronunțată la data de 15.03.2018, de Tribunalul Brașov – Secția a II a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal,  în dosarul 322/62/2018, în exercitarea atribuțiunilor ce ne revin potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvența,

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 07.06.2018, orele 14,00, in str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucuresti, va avea loc  licitatia publica deschisa cu strigare, pentru vanzarea bunului imobil apartinanand LUDRICON BLUE S.R.L. situat in Localitatea Dumbraveni, Judeţul Sibiu, identificat ca teren extravilan, categoria de folosinta arabil, in suprafata de 1.500 mp, inscris in cartea funciara nr. 100673, identificat cu nr. cadastral/topografic 429, nr. parcela 1131/1.

Vanzarea la licitatie publica va incepe de la preţul stabilit prin evaluare   +  TVA, respectiv 705  EURO +  TVA, conform hotararii Adunarii Creditorilor din 17.05.2018.

Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la licitatie sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor, lichidatorului judiciar cu cel putin 24 ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare dupa aceea.
Persoanele care vor sa liciteze sunt invitate sa se prezinte la data si locul tinerii licitatiei.
Pana la data sedintei de  licitatie, ofertantii au obligatia sa cumpere caietul de sarcini, contra sumei de 500 lei.
Cu cel putin 24 de ore inainte de acest termen este  obligatoriu sa depuna o cautiune la dispozitia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.R.L., in cuantum de  10 % din valoarea bunurilor licitate. Dovada platii garantiei si a cumpararii caietului de sarcini  vor fi anexate la oferta de cumparare si vor fi depuse lichidatorului judiciar  cu cel putin 24 ore inainte de sedinta de  licitatie.

Cei care doresc sa participe la licitatie in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice sunt obligati sa prezinte: copie  dupa  chitanta/OP prin care sa se ateste depunerea cautiunii; dovada cumpararii caietului de sarcini, in cuantum de 500 lei (chitanta, in copie); cererea de participare la licitatie publica si oferta de cumpărare cu specificarea bunului imobil; scrisoare de imputernicire pentru persoanele juridice; acordul de acceptare a documentatiei, conditiilor, termenilor si clauzelor Caietului de Sarcini intocmit pentru vanzarea bunurilor aflate in patrimoniul  LUDRICON BLUE S.R.L. (in faliment, in bankruptcy, en faillite);

În caz de neadjudecare, licitaţia publica se va relua in acelasi loc si aceleasi conditii, la 21.06.2019,  la 05.07.2019, la 19.07.2019, la 02.08.2019, la 16.08.2019,  la 30.08.2019,  la 13.09.2019,  la 27.09.2019 si  la 11.10.2019.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L., la numerele de telefon: 021-210.01.64; 021- 210.16.67.; 0722.96.52.56.


LUDRICON BLUE SRL
Company details
Files actives
Print file
Company LUDRICON BLUE SRL
VAT no 30906317
Trade Register no J8/1789/2012
Locality Brasov
Address BUCURESTI
Auction date 7 June 2019
Contact Cristian Stangaciu
Phone 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
We are members of: We are agreed by: Partners:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu