Ro  |  En
News
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
Auctions
Home > Auctions > BUCURESTI FASHION RETAIL TWO
Auctions
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 03.06.2019 ora 14.00 va avea loc licitatia pentru bunurile mobile aflate in prop deb BUCURESTI FASHION RETAIL TWO SRL
ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV, cu sediul in Brasov, str. Saturn, nr. 37A, ap. 59, judetul Brasov, inscrisa in Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei BUCURESTI FASHION RETAIL TWO S.R.L., J40/13655/2014, C.U.I. 33831529, cu sediul in Bucuresti, sector 4, Splaiul UNIRII, nr. 4, TRONSON 3, Birou 7, 4, Camera 7, 4D, bl. B3, Et. 7, desemnat prin incheierea camerei de consiliu din data de 26.09.2017, pronuntata de  Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, in dosarul nr. 35339/3/2017 in exercitarea atributiilor de serviciu ce ne revin potrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa,
In temeiul art.154 si urmatoarele din Legea 85/2014 si in conformitate cu Hotararea Adunarii Creditorilor BUCURESTI FASHION RETAIL TWO  S.R.L. din 16.05.2019.

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 03.06.2019, orele 14:00, la sediul din Bucuresti, str. Maresal Josef Pilsudski, nr.2, sect. 1, va avea loc vanzarea  prin licitatie publica deschisa cu strigare, a bunurilor mobile rezultate din dezafectarea unui  magazin din mall ( rafturi, vitrine, manechine, mobilier, echipamente audio si video, elemente de decor etc, - aflate  in proprietatea debitoarei, astfel cum este descris in Rportul de evaluare intocmit de expertul evaluator G.M.T. EVALUARI SI CONSULTANTA.
Informatii suplimentare privind caracteristicile bunurilor  sunt cuprinse in Raportul de evaluare intocmit, parte intregranta a Caietului de Sarcini.

Pretul de pornire al licitatiei publice va incepe de la pretul  redus cu 20 % din pretul stabilit prin evaluare, respectiv de 177.339 euro pentru intreg pachetul ( in bloc) sau  pentru cel din anexa la publicatie, pentru vanzarea la bucata.

Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Garanţia de participare se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolventa  nr. RO93BREL0002001646520100 deschis la Libra Bank pe numele  BUCURESTI FASHION RETAIL TWO  S.R.L.  in faliment, cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea bunurilor mobile apartinand  BUCURESTI FASHION RETAIL TWO  S.R.L. .”
Persoanele care vor sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul si ora fixate in acest scop. Pana la acel termen sunt obligate sa-si procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L.- FILIALA BRASOV. Pretul caietului de sarcini este in cuantum de 500 lei, inclusiv TVA.
Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura  ROVIGO S.P.R.L.- FILIALA BRASOV  cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depasirea acestui termen nu vor fi luate in considerare de catre comisia de licitatie.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat de catre creditori in data de 18.07.2018, parte integrantă a Caietului de sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art.91 din Legea 85/2014 bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege  sunt dobandite libere de orice sarcini.
In conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedura Civila, lichidatorul judiciar ii someaza pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.


In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua in aceleasi conditii si in acealasi loc la 17.06.2019, la 01.07.2019, 15.07.2019, 29.07.2019, 12.08.2019, 26.08.2019 si 09.09.2019 cu respectarea acelorasi conditii de participare si desfasurare cerute pentru prima licitatie.
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar, telefon 0722965256 sau la adresa de e-mail : office@rovigobv.ro .

BUCURESTI FASHION RETAIL TWO
Company details
Files actives
Print file
Company BUCURESTI FASHION RETAIL TWO
VAT no 33831529
Trade Register no J40/13/655/2014
Locality Bucuresti
Address Bucuresti
Auction date 3 June 2019
Contact Ion Manguci
Phone 0722965256
Email ion.manguci@rovigo.ro
We are members of: We are agreed by: Partners:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu