Ro  |  En
News
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
www.warwicklegal.com
Home > Actives > Inactives > Sediul Societatii- Brad, Autoservice Deva, Autoservice Timis, Bunuri mobile
Inactives
Sediul Societatii- Brad, Autoservice Deva, Autoservice Timis, Bunuri mobile
PUBLICATIE DE VANZARE IN BLOC

-    Imobile:
1.    Sediul Societatii- amplasat in Brad pe str. Decebal nr. 7, jud. Hunedoara, nr. CF 62538 (CF Vechi 4514) , top/Cad teren 5509-3-a, si, conform raportului de evaluare – pag 16 este compus  din :
        ■ Teren cu suprafata de 400 mp, plat, conform extrasului de carte funciara si    1.119 mp (conform mentiunii din contractul de vanzare-cuparare).
        ■ Imobil tip D+P+ E+ M cu suprafata construita de 109,6 mp
2.    Autoservice Deva - amplasat pe str. Zarandului nr. 258 (DN 7), nr CF 54741 Deva (CF vechi 407 N Deva), nr. CF 64742 Deva (CF vechi 407 N Deva) Top/Cad teren 1411, 1412, Top/Cad constructii Cad 1412-C1, Cad 1412-C2 si se compune din:
■ Teren cu suprafata de 29.546 mp, din care 12.643 mp este teren in exces.
■ Cladirea autoservice – o hala industriala cu multiple functiuni: expunere camioane, service, birouri.
■ Casa poarta.
■ Alte amenajari: platforme betonate, imprejmuiri, retele de utilitati etc.
    Echipamente si dotari imobiliare incluse in valoarea proprietatii imobiliare: pod rulant, aeroterme, centrala telefonica isdn, extindere inst gaze naturale, instalatie incalzire service, centrala termica, sistem ventilatie, sistem climatizare, instalatie incalzire, echipament climatizare Daikin, imprejmuire metalica baraca, sistem pontaj+extindere
3.     Autoservice Timis - amplasat pe Calea Lugojului (care se confunda cu drumul European E 70) Nr. 107, avand o pozitie de colt, in intersectia Caii Lugojului cu str. Aeroportului nr CF 402717 Timisoara (CF vechi 5581 Timisoara), CAD:C.1, TOP:C.1-CC227/1/b/2,CC227/1/b/3,CC227/1/b/4 si, se compune din doua constructii situate pe un teren inchiriat:
    ■ Cladire Autoservice - hala industriala cu multiple functiuni: expunere camioane, service, birouri,
    ■ Statie de carburanti.
    ■ Alte amenajari: cladire centrala termica, platforme betonate, imprejmuiri, retele de utilitati etc.
Terenul aferent amplasamentului din Timisoara, Calea Lugojului apartine Parohiei Ortodoxe Romane Ghiroda si este utilizat cu drept de inchiriere in baza contractului de inchiriere nr. 3143/09.08.2004 si a actelor aditionale la contract. Durata inchirierii este pe perioada existentei cladirilor. Terenul este afectat de servituti de trecere in favoarea ING LEASE Romania SRL care are si un drept de superficie.
    Echipamente si dotari imobiliare incluse in valoarea proprietatii imobiliare : instalatie tratare apa, poduri rulante, centrala telefonica, echipamentt climatiz Bi Ursus, instalatii de iluminat, bariere automate Ditek Qik
-    Bunuri mobile :
1.    Mijloace de transport:
    283 capete tractor
    114 semiremorci
       6 cisterne
      7 autoturisme
2.    Echipamente si alte dotari in  numar de 314 echipamente/instalatii/mobilier si dotari compuse din: doua statii de spalare auto, o statie revizie ITP, tehnica de calcul, mobilier, birotica etc.

Company details
Files auctions
Files statements
Print file
Company - EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA
VAT no RO 2139251
Trade Register no J20/1435/1991
Locality Brad
Contact Cristian Stangaciu, Cezar Postoaca
Phone 0724323442, 0721284214
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro, cezar.postoaca@rovigo.ro

Insert password or contact the company to get it

 
We are members of: We are agreed by: Partners:
UNPIRInsol EuropeWarwick Legal Network   AVASANAF   Deleanu